PRAVIČNOST

Prosim, molimo skupaj k Mariji, da pri Sinu izprosi, da se finančne zadeve z mojim prejšnjim fantom odvijejo tako kot je prav, pošteno. Moj angel varuh, hvala da me čuvaš.