Povratek h koreninam za prihodnost VIDES-a


Po zajtrku smo drugi dan kongresa začeli z jutranjo telovadbo, ki jo je pripravila skupina iz Francije. Govorniki drugega dneva kongresa so bili s. Maria Grazia Caputo, ustanoviteljica VIDES-a, Gianni del Bufalo, ki je bil prvi predsednik VIDES-a, s. Maria Luisa Miranda, s. Maria del Carmen Canales, s. Vilma Tallone in s. Alaide Deretti; vendar so bile slednje tri zadržane drugje in so nam zato svoje sporočilo posredovale preko videa.