Poslani po vsem svetu

Tudi tokrat so iz torinske bazilike Marije Pomočnice odpotovali novi misijonarji, redovniki in laiki, da bodo v don Boskovem slogu oznanjali evangelij. Vrhovni predstojnik salezijancev jih je povabil, naj don Boska še bolje spoznajo, odkrijejo karizmatično svojskost in moč, še posebno pa posnemajo Kristusa, ki je »vzor inkulturacije«. Le tako bo njihova evangelizacija uspešna.