PLAČILO

Prosim Jezusa in Marijo, naj nam pomagata rešiti zadevo glede plačila oskrbnine občini, ker nimamo toliko denarja. Hvala vam in Bog vam povrni!