OZRAČJE

Hvala za vse vaše molitve. Tudi tokrat se obračam na vas s prošnjo, da skupaj molimo za prijateljico, ki si želi iz tujine, kjer živi in dela, na počitnice nazaj v domači kraj. Na Islandiji je zopet izbruhnil vulkan, katerega pepel in dim grozita, da se bo zopet zaprl zračni prostor nad Evropo. To bodo prijateljičine zadnje počitnice v času njene nosečnosti, zato vas prosim, molimo za mirno in varno ozračje nad Evropo. Hvala vam iz srca še enkrat.