OZDRAVLJENJE

Zahvaljujem se vam za vse vaše molitve. Ponovno vas prosim za molitev za našo Nado, za njeno ozdravljenje. Hvala vam in Bog vam povrni!