Osvojili Uršljo goro

V soboto, 5. maja smo se ponovinci in ponovinke različnih redov odpravili na Koroško v hribe. Naš cilj je bila Uršlja gora, visoka 1699 m. Namen pohoda je bil družabne narave, da smo skupaj povezani kot  bratje in sestre in tako skupaj slavimo Gospoda, ki nas je poklical.