Ostani v moji ljubezni …

… birmanec z Vrhnike, Save oz. Polšnika! Iz teh župnij so se v vikendu od 23.-25. 11. 2012 mladi skupaj s svojimi animatorji zbrali v Marijinem domu na Bledu, da bi opravili duhovne vaje v pripravi na prejem zakramenta svete birme.