OSEBA

Prosite Za Omp , Jezus blagoslovi Omp, hvalila in slavila Te bom.