Oratorij v Radljah ob Dravi

»Imaš moč dano od Boga, moč, ki premaga vsakega, moč, ki pomaga ti, da z njo rešiš vse ljudi …« je na oratoriju v Radljah ob Dravi od 7. do 14. 7. 2019 prepevalo 83 otrok in 26 animatorjev skupaj s s. Marto Zadravec ter p. Jožetom Poljanškom. Oratorij smo začeli v nedeljo pri sv. maši z blagoslovom animatorjev in otrok. Vsak dan smo komaj čakali na dramsko igro o Petru Klepcu, ki so jo odlični odigrali naši animatorji. Pri katehezah smo se veliko novega naučili in naše znanje poglobili, komaj smo čakali tudi raznolike delavnice od kuharske, frizerske, novinarske do družabnih iger, obiskali smo tudi radeljske prostovoljne gasilce … za vsakega se je našlo kaj zanimivega, pri velikih igrah pa smo se naučili prave mere tekmovalnosti in sodelovanja. Posebej smo se razveselili tudi izleta v Olimje, kjer smo si ogledali lekarno, čokoladnico in se povzpeli na Jelenov greben. Skupaj smo preživeli lep teden, poln blagoslova in prijateljstva, pesmi, igre in molitve. Da je bil teden še boljši gre vsa zahvala tudi vsem dobrotnikom za darove, slastna kosila in molitve … Veselimo se že naslednjega oratorija! Vsem želimo lepe blagoslovljene počitnice.

Animatorka Zala