ODNOSI

Najprej iskrena hvala Vam za vse molitve, ki nenehno uresničujejo moje napore. Zopet Vas prosim za molitev za dobre prijateljske odnose med kolegi, da bi se znali poslušati in uslišati. Posebej Vas pa prosim za molitev, da bi v miru in zbranosti študiral, se pravilno prijavil na izpite in le-te srečno in z Božjo Pomočjo opravil. Prosim Vas za molitev, da bi bila Božja Pomoč ves čas z mano. Hvala.