OČE

Molimo za tolažbo, ozdravljenje in globok notranji mir v mojem očetu. Hvala ti Gospod.