Obraz meseca: Urška

Njen smejoči obraz in dobra volja sta nalezljivi, še posebej med tistimi, s katerimi Urška preživlja večino svojega študijskega časa. Je odprto, komunikativno dekle, polno življenjske energije in pozitivnega pogleda na svet.
Te lastnosti pa so tipične tudi za salezijanske svetnike, ki se jih v mesecu januarju še posebej spominjamo. Vsak je na svoj, originalen način živel salezijansko karizmo in o doživljanju le-te nam bo spregovorila tudi študentka Urška.