OBRAZ MESECA: Tjaša Bedernjak

Tjaša Bedernjak je stara toliko kot naša država, ki prav v teh dneh praznuje svojo dvajsetletnico. Obe skrivata v sebi veliko bogastev in nekaj teh je Tjaša v intervjuju posredovala tudi nam. Med drugim ji ni vseeno za domovino, kar se kaže prek njenega aktivnega skavtstva in tenkočutnosti do vsakega človeka. Verjame, da lahko prispeva svoj delež k domovini tudi z vestnim učenjem, kar trenutno postavlja na prvo mesto.

Kljub svojim obveznostim pa si je vzela čas za sledeči pogovor.