OBRAZ MESECA: Bojana Ivančič

Smo v tednu družine, ko je naša pozornost še bolj usmerjena v bistveno celico človeške družbe,  tj.  družino. Ob tem še bolj stopijo v ospredje številčnejše družine, kot je npr. družina današnje sogovornice iz Prlekije. Bojana je ne le prijetno in odprto dekle, ki sebi in drugim življenje lepša z glasbo, ampak je tudi pokončna ter gradi svoje življenje na pravih človeških in krščanskih vrednotah. Ob tem pa ji je v oporo prav rodna družina. Pa ji prisluhnimo.