OBRAMBA PRED HUDIM

Prosim za skupne molitve, ki naj obvarujejo mojo družino pred vsem hudim. Naj se vsi člani družine med seboj združijo v smislu medsebojne pomoči, spoštovanja, starševke ljubezni in globoke vere. Izženi iz vseh nas hudobnega duha, ki nas ščuva drug proti drugem. Vem, BOG, da si edini, na katerega lahko računam takrat, ko vse drugo ugasne. Bog pomagaj!