Ob spominu s. Alojzije Domajko

V ponedeljek, 7. 11. 2022, smo se študentke (vključno s tistimi z Rakovnika) zbrale skupaj s sestrami hčerami Marije Pomočnice v spominski sobi s. Alojzije Domajnko, po kateri je poimenovan naš študentski dom. Sestre so nam prikazale življenje s. Alojzije, ki je bila ena izmed prvih sester FMA v Sloveniji. Prve sestre so pomagale salezijancem, predvsem pa so delale na področju vzgojnega dela z otroki in dekleti. V času druge svetovne vojne in po njej je so bile razmere zelo težke. Sestre so živele v negotovosti in pomanjkanju. V tem času se je s. Alojzija izkazala za ženo močne vere, ki je znala opogumljati ostale sestre. Po vojni so jim oblasti odvzele hišo na Karlovški v Ljubljani in zahtevale, da sestre zaprejo vrtec in odpustijo dekleta; sestre so morale odložiti redovno obleko ter se znajti glede zaposlitve in stanovanja. Leta 1947 je vrhovna mati s. Alojzijo pooblastila za prevzem vseh odgovornosti v zvezi  z Družbo na področju tedanje Jugoslavije. Tri mesece kasneje so s. Alojzijo aretirali in za mesec dni odvedli v zapor. S. Alojzija je zaslužna, da so sestre ohranile svoj poklic tudi v času, ko zaradi razmer niso smele živeti v skupnosti in so bile razkropljene po Sloveniji in Hrvaški. K svojemu nebeškemu Očetu je s. Alojzija odšla 8. 11. 1970.

Zgodovinsko obarvano srečanje smo zaključile s čajem in skupnim pregledovanjem albumov sester, ki so nam pripovedovale o ozadju vsake fotografije ter obujale spomine, ko so se še pripravljale na redovništvo.


Besedilo: Taja Hafner

Foto: Arhiv FMA