NOVA SLUŽBA

Prosim vas, molite zame, da bi se v novi službi odlično izkazala in da bi bila do sodelavcev odprta in samozavestna. Hvala in Bog vam povrni.