Na Reki napredujejo dela … prosimo za pomoč …

V slovensko-hrvaški provinci je nekatere hiše sester salezijank načel zob časa. Na Reki že nekaj mesecev poteka prenova dotrajanih prostorov. Del hiše je namenjen sestram, drugi del pa je bil zadnja leta namenjen študentkam, saj mnoga dekleta v času študija na Reki niso našla stanovanja ali pa si ga zaradi socialne stiske niso mogla privoščiti. Vsa ta dekleta pa so želela v času študija živeti v krščanskem okolju. Prošenj za sprejem v dom je bilo iz leta v leto več, zato poleg obnovitvenih del potekajo tudi dodatna zidarka dela.