MOŽ

Prosim za skupne molitve za dober začetek službe mojega moža, ki mu je BOG po dolgem času naklonil milost dobre zaposlitve. Ljubi BOG stoj mu ob strani v situacijah, v katerih se bo znašel, pomagaj mu na poti preizkušnje, ga vedno usmerjaj na pravo pot, daj mu prosim duhovno pomoč, da bo lahko zmogel naloge, ki so mu zaupane.