Molitev k sv. Janezu Bosku

Sveti Janez Bosko,

oče in učitelj mladine!

Sprejemljiv za darove Svetega Duha

in odprt za razmere svojega časa,

si bil za mlade, zlasti male in uboge,

znamenje prednostne Božje ljubezni.

Bodi naš vodnik

na poti prijateljstva z Jezusom,

da bomo v njem in njegovem evangeliju

našli smisel svojega življenja

in izvir prave sreče.

Pomagaj nam,

da bomo velikodušno opravljali poklic,

ki smo ga prejeli od Boga,

da bomo v vsakdanjem življenju

ustvarjali občestvo

in v povezanosti z vso Cerkvijo

navdušeno sodelovali

pri graditvi civilizacije ljubezni.

Izprosi nam milost vztrajnosti,

da bomo v duhu blagrov

živeli dosledno krščansko življenje.

Daj, da se bomo

pod vodstvom Marije Pomočnice

nekoč mogli srečati s teboj

v veliki nebeški družini. Amen.


Sveti Janez Bosko, prosi za nas!