Mir je Božji dar in hkrati naloga

Na začetku novega leta namenjam vsem in vsakemu posebej voščilo veselja in uspeha, zlasti pa voščilo miru.

Svet potrebuje Boga. Potrebuje etične in duhovne vrednote, vsesplošne in vzajemne; vera lahko prispeva dragocen delež pri njihovem iskanju, pri graditvi pravičnega in mirnega družbenega reda na narodni in mednarodni ravni. Mir je Božji dar in hkrati naloga, ki jo je treba uresničiti, čeprav ni nikoli v polnosti opravljena. Družba, spravljena z Bogom, je bliže miru, ki ni zgolj v odsotnosti vojne, še manj je sad vojne in gospodarske prevlade ali celo zvijač in spretnih manipulacij. Nasprotno, mir je sad očiščevalnega procesa ter kulturnega, moralnega in duhovnega dviga osebe in naroda, v katerem je dostojanstvo človeka v polnosti spoštovano.

Pozivam vse, ki želijo biti ustvarjalci miru, zlasti mlade, da poslušajo svoj notranji glas, da bodo v Bogu našli trdno izhodišče za dosego pristne svobode, neizčrpno moč za usmeritev sveta v moči novega duha, ki ne bo ponavljal napak preteklosti. Verska svoboda je resnično orožje miru, ki ima zgodovinsko in preroško poslanstvo. Verska svoboda razvija in žlahtni najgloblje kakovosti in možnosti človeške osebe, ki morejo spremeniti in izboljšati svet. Utrjuje namreč naše upanje v prihodnost pravičnosti in miru, kljub vsem hudim krivicam ter gmotni in duhovni bedi. O da bi vsi ljudje in vse družbe na vseh ravneh in v vsakem delu sveta mogli kmalu izkušati versko svobodo kot pot do miru.

Benedikt XVI. (iz Poslanice ob svetovnem dnevu miru)