Medžupnijski oratorij v Novem mestu

bomo imeli od 27. 6. do 3. 7. 2016 (vsak dan od 9.00 do 15.00)
Osnovnošolski otroci, vabljeni na dneve veselja, razgibanih dejavnosti, pesmi, igre in krščanskega življenja. Ustvarjali bomo  dvorišče za prijateljske stike in za življenje v veselju, dom, ki sprejema, šolo, ki uvaja v življenje, župnijo, ki evangelizira. Glavni junak oratorijske zgodbe bo letos Ostržek.
Prijavnice za otroke najdete na spletnih straneh mestnih župnij NM in na http://oratorij-nm.rkc.si/http:/

Informacije: ivanka.zakrajsek@rkc.si