Mati Yvonne ob prazniku hvaležnosti zapušča “nalogo”

Predrage sestre, laiki, mladi in člani salezijanke družine!

Potem, ko smo obhajali praznik hvaležnosti, se hočem zahvaliti …. vsem, ki so usklajevali pripravo in izvedbo tega dogodka, in vsej Družbi.

Letos so nas okoliščine, ki jih je povzročila epidemija coronavirusa, spodbudila, da smo iznašle nov način obhajanja praznika in bilo je res veliko ustvarjalnosti. Mislim, da lahko zatrdim, da je tako pripravo kot izvedbo označevala resnična globina, ker smo bile osredotočene na bistveno.

Navzočnost in sodelovanje ni bilo osiromašeno, čeprav »na daljavo«: celotna družba, vsaka hči Marije Pomočnice, vzgojne skupnosti, mladi in odrasli laiki, člani salezijanske družine in drugi, blizu salezijanski karizmi. V resnici nisem čutila oddaljenosti, kajti izrazov hvaležnosti, dobrohotnosti, občestva v molitvi, podelitve prizadevanj v skupnostih je bilo res veliko – doživeti, iskreni, preprosti, družinski in čutila sem vas ob sebi, še več, v sebi, v srcu! Občasno ste lahko videle mojo ganjenost: znamenja Božje ljubezni, žive navzočnosti Marije Pomočnice, milost povezanosti Družbe, zvestoba sester in ljubezen, ki jo imamo v srcu; prisotnost številnih mladih v našem življenju, moč nekdanjih gojenk in gojencev vsega sveta, rast salezijanske družine so kot brezmejen ocean brez dna in in ga nekaj besed ne zmore zaobjeti!

Koliko sporočil in koliko dobrohotnih izrazov solidarnosti sem prejela preko najrazličnejših komunikacijskih sredstev.

S tem sporočilom vam želim izraziti svojo globoko zahvalo, da ste znali ceniti to tako posebno dogajanje in ste s srcem, odprtim za medsebojno hvaležnost, ki ima kot vedno univerzalno razsežnost, uživali v bistvenem.

Čutila sem, da navzočnost ni bila le virtualna, pač pa živo, stvarno občestvo velike skupnosti, ki jo povezuje družinski duh; mimo zunanjih pogojev se je zlila v eno samo himno zahvale Bogu, da nam podarja poslanstvo z in za mlade. Preko njih namreč želimo napolniti svet s hvaležnostjo, delati za rast novih poganjkov upanja in veselja, da bi bilo »naše življenje rodovitno drevo«, kar je tematika tega praznika.

To je »drevo«, ki mora imeti globoke korenine, potrebuje redno zalivanje, da se bo življenje hranilo s čisto vodo. Zahvaljujem se vam, da to vodo zajemate iz evharistije in pri materinski navzočnosti Marije Pomočnice. Tako je bilo za don Boska in Marijo Mazzarello in tako je tudi za nas. V velikem zaupanju želim, da se ta izkušnja tako hitro ne zaključi in se bo hvaležnost izražala v vsakdanu.

Skupaj moremo vedno znova začudeni odkrivati, da imamo brez števila razlogov za zahvaljevanje. Dovolite, da vam za spomin na ta poseben Praznik hvaležnosti zapustim »nalogo«: s srcem gledati na dejanja, znamenja, priložnosti, ki nas vabijo k zahvali. Na ta način bomo vsi skupaj lahko sposobni »vrtnarji«, zmožni vzgojiti nove poganjke, ki bodo ob svojem času zacveteli in rodili kakovostne sadove.

Prepričana sem, da boste te poganjke znali poimenovati, jih zavzeto, z molitvijo, s solidarnostjo, z veliko ljubezni gojili. Vsak trenutek in vsako dejanje iz ljubezni prinaša dober sad in postane rodovitno za večnost, kajti ljubezen je večna.

Vstopamo v mesec maj, ki je posvečen Mariji Pomočnici. Z zaupanjem se obračajmo k njej, naj podpira vse, ki jih je prizadel Covid-19, daje moč vsem, ki zanje skrbijo in tolaži njihove družine. Naj sprejme v svoje naročje vse, ki so zaradi tega virusa umrli in naj posreduje, da se ta pandemija čimprej konča. Ona, ki je Mati, naj nam pomaga živeti prihodnost tako, da bo karizma še naprej luč v življenju fantov in deklet vsega sveta.

Ko vam ponovno izražam svojo hvaležnost čutim, da soglašamo v prepričanju kako smo vsi poklicani živeti to izkušnjo krize z vero in upanjem, ter smo, kolikor je mogoče, solidarni z vsemi, ki so v duhovnih in materialnih potrebah.

Še vedno smo v velikonočnem času, zato vam voščim, naj bo vstali Jezus vaše veselje in upanje, v gotovosti, da je Življenje premagalo smrt.

Bog nas blagoslovi, Marija Pomočnica pa nauči, da bomo v ljubezni in veselju porajali novo življenje.

Rim, 28. aprila 2020

s. Yvonne Reungoat

vrhovna predstojnica FMA

Prevod: s. Irena Novak, FMA

Foto: Arhiv FMA