Mati Odrešenikova

»Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod« (Lk 2,11). Ta stavek spremlja Jezusovo rojstvo in napoveduje Kristusovo delo odrešenja, ki je dopolnjeno na križu.

Odrešitev je kot dopolnitev stvarjenja, zato vzklik Mati Odrešenikova sledi vzkliku Mati Stvarnikova.

Marija je bila globoko pridružena, z vsem svojim življenjem Kristusovi žrtvi in je zato imenovana »soodrešiteljica človeštva«.

Ob Mariji lahko v vsakem trenutku tudi mi pridružujemo svoje življenje in žrtvovanje odrešenjskemu načrtu preko katerega znova in znova Bog dopolnjuje svojo ljubezen do človeka.

(Ob Marijinem liku, ki osvetljuje Oratorij 2017, bodo ta spletni uvodnik spremljala kratka razmišljanja ob litanijskih vzklikih in ostajala na razpolago v arhivu.)