Marija nam pomaga

 

Kateri katoliški Slovenec se ob imenu “Marija Pomočnica kristjanov” takoj ne spomni na ljubeznivo podobo Marije, ki ga navdihne s svojo duhovno močjo in lepoto. Ta milostna podoba nam živo govori o resnični vlogi, ki jo ima Marija v Cerkvi in v celotnem občestvu kristjanov. Ob Njenih usmiljenih očeh najdemo pot do “reke živih voda”. S pomočjo Nje začnemo vsak nov dan s trdnejšimi koraki na kdaj tako utrudljivi poti križa, ki pa za križanim Gospodom vodi skozi trpljenje v poveličanje. Marija Pomočnica kristjanov nas uči zaupati v Božjo milost, kajti vse kar imamo in kar smo, prihaja od Njega. Marija je naša velika priprošnjica. Verjamemo, da pri Bogu posreduje s svojo nesebično, materinsko ljubeznijo, saj ima pri Njem posebno mesto, ker jo je izbral za mater Jezusu in Jezus jo je postavil za mater vseh ljudi. Marija Pomočnica kristjanov je mati bolnih, osamljenih in ostarelih; je mati žalostnih, utrujenih in trpečih; je mati mladih in vseh, ki jo z veseljem sprejemamo, ker vemo, da nam jo daje On, da še bolj hrepenimo po Ljubezni, da razumemo naše stiske in bolezni prav po Njej, ki je vse to doživela, ostala zvesta in močna prav po tej Ljubezni, ki je Bog.

Kadarkoli potrebujete duhovno milost,

kličite Marijo z besedami:

Marija Pomočnica kristjanov,

prosi za nas!

In uslišani boste!

/sv. Janez Bosko/


Romana Karas