LJUBEZEN

Ljubi Bog! Hvala za vse kar mi daješ, danes pa te prosim za dar ljubezni, spoštovanja, modrosti in razrešitev vseh težav, ki mi bremenijo dušo. Bog povrni.