Kot don Bosko: z mladimi in za mlade

Novo leto se je pravkar začelo in z njim novi izzivi oz. Božji klici. Enega takih najdemo v salezijanski družini v letošnjem Vezilu, ki je osrednji glas našega vrhovnega predstojnika in ki nas vabi, da tudi sestre HMP koreniteje živimo Z mladimi in ZA mlade, s katerimi se srečujemo. Dodatna spodbuda k temu pa je bil pastoralni študijski dan, ki se je v soboto, 17. 1. 2015, odvijal v Ljubljani na Gornjem trgu. Srečanja se je udeležila dobra polovica sester naše slovensko-hrvaške inšpektorije, pa tudi predstavniki mladih in sodelavcev; to nakazuje, da je želja po kvalitetnem oznanjevanju med mladino močno navzoča in da se pastoralnega razmišljanja ter načrtovanja želimo vse bolj lotevati skupaj: sestre in laiki.