Katehisti in katehistinje na duhovnih vajah

V petek, 16. avgusta 2013, se je v hiši sester de Notre Dame v Ilirski Bistrici na duhovnih vajah zbrala skupina katehistinj in katehistov.

Pod vodstvom s. Mojce Šimenc so po soočenju z globalnimi prizorišči nove evangelizacije vstopili v proces srečevanja z Božjo besedo. V njej so iskali odgovore na svoja življenjska vprašanja in na zahteve, ki jim jih postavlja sodobni čas in njihovo poslanstvo v Cerkvi. Opogumljeni v zakramentu Božjega usmiljenja in okrepljeni z Gospodovo prisotnostjo v evharistiji so se ob koncu zadovoljno usmerili v obveznosti, ki jih čakajo v prihodnjem šolskem in pastoralnem letu.