KAPLAN

Molimo za našega gospoda kaplana, da bi s pomočjo Božje milosti imel dovolj moči in Božjih navdihov za vodenje svojih ovčic v težkih življenjskih situacijah. Naj mu bo Gospod milostljivo naklonjen in ga vodi. Bogu hvala.