Kako naj ostanem v Božji ljubezni?

V mesecu aprilu smo v Marijinem domu na Bledu sprejele še dve skupine mladih v pripravi na prejem zakramenta svete birme, in sicer iz župnije Jesenice in Gomilsko.