Izdelovanje prvih domskih jaslic

Že v začetku decembra se je med nami rodila misel, da bi v kapelici doma postavile naše prve lastne jaslice. Potrebno je bilo še nekaj dogovarjanj in usklajevanja, da smo lahko v predzadnjem tednu decembra oblikovale vsaka svojo figurico iz das mase