ISKANJE NOVEGA DOMA

Prosim vas, molite za našo družino, za zdravje, razumevanje in mir. Naj nam Nebeški Oče pomaga pri iskanju novega doma. Naj nam da milost, da bomo našli sebi primeren dom v dobro vseh nas. Hvala vam in Bog vam povrni!