… in jaz te vselej bom slavil – Zavod sv. Stanislava

Skupina 2Ribi5Hlebov. Kot pevci izhajamo iz zbora Mladost Pesem Prijateljstvo. Rodila se je želja po ustvarjanju duhovno ritmične glasbe, skozi to glasbo pa želja po napredovanju, bodisi na inštrumentih, bodisi vokalno, da bi s svojimi talenti slaviti Boga in oznanjali evangelij. Sedem nas je začelo z vajami, po srečnem naključju smo naleteli na evangelijski odlomek o ribah in hlebih – od vsega začetka nam je ime všeč in sporočilo, ki ga daje, zato smo sedaj znani pod tem imenom. Trenutno izvajamo slavilno glasbo, v nastajanju pa je tudi nekaj prevodov in avtorskih pesmi.

20.00 SVETA MAŠA

21.00 SLAVILNA MOLITEV


Zavod sv. Stanislava, v Šentvidu nad Ljubljano, v veliki kapeli.

Vabljeni