HVALA

Hvala vam  za molitve za mojega sina Petra. Vrnil se j e… Hvala Bogu in Materi Božji, ki preko vas vedno znova kažeta, kakšna neizmerna moč je v molitvi.