HVALA

Hvala vam za vse dosedanje molitve. Prosim vas, da se še naprej izročamo Materi Mariji.