HČERKA

Prosim, da molite z mano za mojo hčerko, ki ima bulimijo, s tem pa še vse ostale probleme velike, račune, ki jih ne morem poravnati, ne morem vsega našteti, komaj še upam in verujem v Božji načrt za rešitev, nje in cele družine.

Bog vam povrni in vas blagoslovi,

mama