Gospodovo razglašenje

V četrtek, 5.1. 2011, smo prebivalke našega doma skupaj s sestrami praznovale praznik Svetih treh kraljev. Za ta dogodek smo se vsi zbrali v veži. Tam je salezijanec Srečko Golob blagoslovil kredo in sol, nato pa smo šli po celem domu  in s kadilom ter blagoslovljeno vodo blagoslovili vse prostore.