Goreče srce

Veliko veselja je v Marijin dom v dneh 15. in 16. oktober 2010 prinesla skupina birmancev iz župnije sv. Marija iz Trbovelj.