Zavetnik komunikacije – Frančišek Saleški

21. avgust 1567 – 28. december 1622

Freska v kapeli sv. Frančiška Saleškega v Turinu

Zavetniku komunikacije in novinarjev, sv. Frančišku Saleškemu, v teh časih zagotovo ni dolgčas. Njemu tudi za časa življenja ni bilo dolgčas. Po študiju v Parizu je v Padovi doktoriral iz obojnega prava, kmalu zatem je postal duhovnik, kasneje pa škof. Poleg odlične izobrazbe se je odlikoval tudi po svoji spretnosti z besedo, tako govorjeno kot pisano. Bil je ognjevit govornik in zagovornik katoliške vere, kar je bilo v tistih časih odločilnega pomena zaradi širjenja kalvinizma. To je posebne smer reformacije, njihov nauk pa je učil, da je ljudem že vnaprej določeno, kdo se bo zveličal in kdo pogubil.  Sveti Frančišek je odločno nastopil in s svojo iznajdljivostjo med ljudi širil katoliške resnice tudi prek letakov. Menda je prav zato postal zavetnik novinarjev in komunikacije. Zapustil nam je kar nekaj spisov, med katerimi je zelo poznan spis Filoteja.

Malo manj znano je mogoče dejstvo, da je svetnik s svojim priimkom dal ime tako salezijancem kot sestram FMA, poznane tudi pod imenom salezijanke. Sam don Bosko ga je izbral za zavetnika obeh redov.

Danes se hvaležno spomnimo vseh novinarjev, ki v naš prostor prinašajo verodostojne novice in se trudijo poročati strokovno in objektivno. Hkrati nas ta praznik vabi, da pomislimo na lastno komunikacijo in novice, ki jih sami širimo prek besed ali z deljenjem e-vsebin. Če se bomo pred vsakim širjenjem novice vprašali, ali gre za preverjeno dejstvo oziroma za dejstvo, ki bo drugemu v spodbudo, bomo naredili že velik korak za boljši svet. Ker pa vemo, kako težko je kdaj molčati in ne povedati vsega, kar bi želeli, vzkliknimo skupaj s psalmistom: »Postavi, GOSPOD, stražo k mojim ustom, čuvaj vrata mojih ustnic! (Ps 141,3).«