DUŠA – Duhovna šola

D U ŠA

DUHOVNA ŠOLA


Čas in kraj: torek, 15. oktobra, od 19.00 do 21.00 v Ljubljani na Rakovniku.

Tema: Z DUŠO V POSLUŠANJU
Božja Beseda: Iz 55,1-3a.6-11

Vabimo te na pot molitvene izkušnje ob Božji besedi, adoraciji in pogovoru.

POTEK SREČANJA:
19.00 Pesmi, osebna refleksija meseca
Iz don Boskovega življenja – navezava na Božjo besedo
Molitev k Svetemu Duhu
Molitveno branje – Lectio Divina
Adoracija
20.50 Beseda za lahko noč   
Datum naslednjega srečanja:
19. 11. 2013

Informacije:
Boštjan Jamnik, sdb, Rakovniška 6, Ljubljana, bostjan.jamnik@salve.si s. Marija Imperl, hmp, Rakovniška 21, Ljubljana; imperl.marija@gmail.com