DUŠA – DUhovna ŠolA

D U ŠA
DUHOVNA ŠOLA

Čas in kraj: torek, 19. marec, od 19.00 do 21.00 v formacijski hiši na Rakovniku.