DUŠA – DUhovna ŠolA

D U ŠA
DUHOVNA ŠOLA

Čas in kraj: torek, 12. maj od 19.00 do 21.00 v formacijski hiši na Rakovniku

Tema: Naša nebeška mati Marija

Božja Beseda: Jn 1, 1-12
Vabimo te na pot molitvene izkušnje ob Božji besedi, adoraciji in pogovoru.

POTEK SREČANJA:
19.00 Pesmi, osebna refleksija meseca
Salezijanski vidik – navezava na Božjo besedo
Molitev k Svetemu Duhu
Molitveno branje – Lectio Divina
Podelitev v skupini
Adoracija
20.50 Beseda za lahko noč