Duhovne vaje žalskih birmancev

Mladi iz župnije Ljubljana-sv. Križ so v vikendu od 27. do 29. septembra 2013 v Marijinem domu na Bledu opravili duhovne vaje v pripravi na prejem zakramenta svete birme.