Duhovna priprava na veliko noč

Ob podobi in Božji besedi bomo vstopali v skrivnost Kristusove in naše velike noči.

Katehezi – razlagi ene od svetih podob ter odlomka Božje besede – bo sledila molitev.

V sredo, 3. aprila od 19.45 do 21.15, bomo molili ob odlomku: Dobri Oče ali Izgubljeni sin.