DRUŽINA

Hvala vam za vse molitve in naj vam Bog povrne z dobroto. Molite za mojo družino, naj jo Sv. Duh vodi po poti, na kateri so vrednote in zaupanje v dobroto Boga smerokazi.