DRUŽINA

Hvala za vse molitve, Bog vam povrni! Prosim vas za molitev za L. in A. in njuno družino.