DRUŽINA

Prosim Vas, molite za mojo družino, ki se je znašla v težkih časih in moramo prestati veliko preizkušenj ter za šolske uspehe. Bog Vam povrni !