DRUŽINA

Molimo za družino Katarine P., ki se nam priporoča v molitev.