DRUŽINA

Prosim vas, da skupaj molimo za našo družino, za zdravje, srečo in zadovoljstvo v družini. Za moja otroka Nejca in Nika. Da bi uspešno opravila šolanje ter da bi bila zdrava in srečna.
Hvaležna Darja